RAY BI 3 TẦNG, THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN, KHÔNG GIẢN CHẤN

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giản chấn
Mã số Tên Hàng và mô tả sản phẩm Quy cách Đơn vị tính Giá bán lẻ RBB-300 Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 300mm H45x300mm VNĐ/đôi 66,000 RBB-350...

Mã số

Tên Hàng và mô tả sản phẩm

Quy cách

Đơn vị tính

Giá bán lẻ

RBB-300

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 300mm

H45x300mm

VNĐ/đôi

66,000

RBB-350

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 350mm

H45x350mm

VNĐ/đôi

77,000

RBB-400

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 400mm

H45x400mm

VNĐ/đôi

88,000

RBB-450

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 450mm

H45x450mm

VNĐ/đôi

99,000

RBB-500

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 500mm

H45x500mm

VNĐ/đôi

110,000

RBB-700

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 700mm

H45x700mm

VNĐ/đôi

176,000 

RBB-800

Ray bi 3 tầng, thép sơn tĩnh điện, không giảm chấn, dài 800mm

H45x800mm

VNĐ/đôi

 209,000

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: {0961797788}