RAY BI 3 TẦNG, CÓ GIẢM CHẤN RSS

Ray bi 3 tầng, có giảm chấn rss
Mã số Tên hàng và mô tả sản phẩm Quy cách Đơn vị tính Giá bán lẻ(VNĐ) RSS-300 Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 300mm, cao 37mm H37x300mm VND/Bộ 110,000 RSS-350...

Mã số

Tên hàng và mô tả sản phẩm

Quy cách

Đơn vị tính

Giá bán lẻ(VNĐ)

RSS-300

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 300mm, cao 37mm

H37x300mm

VND/Bộ

110,000

RSS-350

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 350mm, cao 37mm

H37x350mm

VND/Bộ

132,000

RSS-400

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 400mm, cao 37mm

H37x400mm

VND/Bộ

154,000

RSS-450

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 450mm, cao 37mm

H37x450mm

VND/Bộ

176,000

RSS-500

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 500mm, cao 37mm

H37x500mm

VND/Bộ

198,000

RSS-300

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 300mm, cao 45mm

H45x300mm

VNĐ/đôi

132,000

RSS-350

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 350mm, cao 45mm

H45x350mm

VNĐ/đôi

154,000

RSS-400

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 400mm, cao 45mm

H45x400mm

VNĐ/đôi

176,000

RSS-450

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 450mm, cao 45mm

H45x450mm

VNĐ/đôi

198,000

RSS-500

Ray bi 3 tầng inox, không giảm chấn, dài 500mm, cao 45mm

H45x500mm

VNĐ/đôi

220,000

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: {0961797788}